Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Er was veel aandacht van de politiek voor de 16e Week van de Toegankelijkheid, op lokaal én op nationaal niveau.

Al in de aanloop naar de Week van de Toegankelijkheid toonde de lokale politiek zich betrokken. Alle netwerkbijeenkomsten die de Week van de Toegankelijkheid in het voorjaar organiseerde, werden bezocht door wethouders van de betreffende gemeenten. Ook tijdens de Week van de toegankelijkheid lieten veel wethouders zich zien, onder andere in Venray, Tilburg, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer.

Ook financieel toegankelijk

Wethouder Zweerts de Jong uit Wassenaar inspecteerde sportverenigingen tijdens de Week van de Toegankelijkheid en zei: 'Het is heel belangrijk dat het verenigingsleven open staat en toegankelijk is voor iedereen, voor mensen met en zonder beperking. Voor mensen die beperkte financiële middelen hebben, stellen de gemeente Wassenaar en de Stichting Leergeld hiervoor middelen beschikbaar.'

‘Investeer in toegankelijkheid’

In Amsterdam trok GroenLinks tijdens de Week van de Toegankelijkheid aan de bel. Sinds 2013 heeft Amsterdam een Plan van Aanpak Toegankelijkheid. Raadslid Femke Roosma, die eerder dit jaar een netwerkbijeenkomst bezocht van de Week van de Toegankelijkheid: ‘Het is mooi dat Amsterdam aandacht heeft voor toegankelijkheid, maar het probleem is dat de gemeente nooit geld heeft vrijgemaakt voor de uitvoering. Hierdoor blijven dingen onnodig lang liggen.’ De wethouder erkent dat het Plan van Aanpak Toegankelijkheid lijdt onder een gebrek aan geld, hij steunde de oproep van GroenLinks om hierin te investeren.

Wet aanpassen

‘Tijdens deze nationale Week van de Toegankelijkheid is een radicale keuze nodig: leg wettelijk vast dat onze samenleving voor iedereen toegankelijk is. Met of zonder beperking.’ Dat zei PvdA-kamerlid Otwin van Dijk. Hij diende tijdens de Week van de Toegankelijkheid een voorstel in om de wet aan te passen zodat toegankelijkheid de norm wordt, en ontoegankelijkheid de uitzondering. Dat pleidooi ondersteunde hij door op te treden in RTL Nieuws en Hart van Nederland.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024