Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De lokale politiek kan veel betekenen voor toegankelijk uitgaan. Dat blijkt ook uit ervaringen van vorig jaar. Als belangenbehartiger of als actieve groep kun je mooie stappen zetten als je de politiek mee weet te krijgen met jouw plannen.

Ga het gesprek aan

Soms is het een kwestie van langere adem en regelmatig overleggen met ambtenaren, politieke partijen of de wethouder, soms kunnen al snel resultaten worden behaald. De ervaring leert dat politici en bestuurders open staan voor goede ideeën die de toegankelijkheid verbeteren. Ga het gesprek aan en je zult zien dat er veel mogelijk is.

VN-verdrag

Een goed aanknopingspunt is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Daaruit vloeit voort dat Nederland toegankelijker moet worden met een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ook gemeenten moeten daarmee aan de slag. Voor meer informatie, klik hier.

Politieke successen van de Week van de Toegankelijkheid 2016

  • Den Haag nam de gemeenteraad een motie aan van de ChristenUnie/SGP voor toegankelijkere festivals en evenementen in de stad. Toegankelijkheid wordt een eis bij vergunningaanvragen.
  •  De Utrechtse wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) maakte de top 5 van best toegankelijke locaties in zijn stad bekend: Spoorwegmuseum, Domkerk, restaurant Zindering (Stadsschouwburg), hotel Mitland, Bijenkorf Utrecht.
  • De Partij voor de Dieren Gouda diende een motie in om het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking zo snel mogelijk om te zetten in plaatselijke maatregelen.
  • De PvdA Hoogeveen diende een motie in waarmee het gemeentebestuur werd opgeroepen een Agenda Toegankelijkheid op te stellen. Mensen met een beperking moeten volop mee kunnen doen in de stad. In overleg met de doelgroep en hun organisaties moet het college knelpunten, wettelijke plichten, financiële middelen en bestaande goede voorbeelden inventariseren.
  • GroenLinks Nijmegen wil de stad toegankelijk maken voor iedereen en meedingen naar de Europese prijs voor de meest toegankelijke stad. Alle partijen in de gemeenteraad steunden deze motie.
  • De PvdA-fractie in Lansingerland organiseerde een avond over inclusief werken, wonen en ontspannen in de -gemeente. Met sprekers en praktische tips, ook voor de horeca.
  • GroenLinks De Bilt vroeg tijdens de Week speciale aandacht voor de toegankelijkheid van straten, juist ook in de uitgaansgebieden.
  • SP Groningen vroeg actie van de gemeente voor meer toegankelijkheid in de stad.
  • In Utrecht deed wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) mee aan een bustour georganiseerd door gehandicaptenorganisatie Solgu om te zien hoe de gastvrijheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer is gesteld.

Welke stappen gaat u dit jaar zetten om de politiek mee te krijgen met jouw plannen? Laat het ons weten!

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024