Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

In de periode augustus-oktober wordt een aantal netwerkbijeenkomsten Welkom bij de club! georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten bespreken verenigingen, mensen met een beperking, beleidsmakers en belangenbehartigers hoe verenigingen hun toegankelijkheid kunnen vergroten.

Nederland is een echt verenigingsland. Sport, toneel, muziek, de buurt… op vele vlakken verenigen mensen zich om samen op te trekken. Helaas is het voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend om lid te zijn van een vereniging. Gewoon omdat verenigingen niet altijd toegankelijk voor hen zijn.

Jammer, want natuurlijk willen ook mensen met een beperking kunnen meedoen aan het verenigingsleven. Maar ook jammer voor verenigingen, want toegankelijkheid biedt kansen voor hen: meer leden, vrijwilligers en bezoekers, meer omzet, meer diversiteit, een gevarieerder aanbod. In de praktijk blijkt dat er met kleine investeringen al veel kan worden bereikt.

Programma

De netwerkbijeenkomst biedt:
• informatie over toegankelijkheid en persoonlijke ervaringen van mensen met een beperking
• inspirerende voorbeelden en concrete tips om zelf aan de slag te gaan
• sparringpartners en potentiële samenwerkingspartners in uw gemeente/regio.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt het ingegaan op toegankelijkheid en het belang van ‘meedoen’ in de lokale gemeenschap, en wordt via enkele praktijkvoorbeelden gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor verenigingen.
Tijdens het tweede deel van de avond bespreken deelnemers met elkaar hoe verenigingen op korte en op lange termijn aan toegankelijkheid kunnen werken, en op welke manier zij daarbij ondersteund kunnen worden. Daarbij kijken we niet alleen naar de fysieke toegankelijkheid (drempels en deuren), maar ook naar toegankelijke informatie en naar de bejegening en omgang met elkaar.

Zwolle: 28 augustus

De netwerkbijeenkomst in Zwolle vindt plaats op donderdag 28 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur in Woonzorgcentrum de Havezate van Driezorg. De avond wordt georganiseerd samen met de Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR) en de gemeente Zwolle.

Den Haag: 7 oktober 

De netwerkbijeenkomst wordt samen met Voorall en de gemeente Den Haag georganiseerd op dinsdag 7 oktober van 18.30 tot 21.30 uur.

Bussum: 8 oktober

De netwerkbijeenkomst in Bussum is op woensdag 8 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur in het gemeentehuis. De avond wordt georganiseerd samen met Platform Wmo Naarden-Bussum en de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden

Aanmelden

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. Kunt u zich niet digitaal aanmelden, bel dan naar (030) 720 00 00.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024