Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Teamsport en slechthorendheid gaan meestal niet goed samen. Dat weet Joop Beelen, directeur van stichting Hoormij/NVVS, uit ervaring. Toch kunnen doven en slechthorenden goed meedoen aan het verenigingsleven. 'Het is een kwestie van rekening houden met elkaar.'

Joop Beelen was zelf jarenlang volleyballer. ‘Maar op een bepaald moment liep tegen mijn beperkingen aan. Sportzalen staan nu eenmaal niet bekend om hun goede akoestiek. Ik merkte dat ik in het spel belangrijke aanwijzingen miste.’ Niet alleen sportzalen zijn lastige plekken voor slechthorenden. ‘Op buitenvelden verdwijnt het geluid al snel in de ruimte.’

Samen afspraken maken

Slechthorenden hebben het vooral moeilijk op plekken waar het geluid niet recht hun kant op komt. ‘Het gebruik van soloapparatuur kan dan een oplossing zijn. Een hockeyspeler bijvoorbeeld staat dan rechtstreeks in verbinding met de coach. Er zijn ook sporten die bijvoorbeeld gebruikmaken van een lichtsignaal.’ Het belangrijkste volgens Van Beelen: ‘Blijf in contact met elkaar en kijk welke afspraken je kunt maken. Want dan kan er heel veel.’

Vuistregels

Wie een paar vuistregels rekening in acht neemt, kan mensen met een gehoorbeperking mee laten doen. ‘Het belangrijkste is: houd oogcontact’, vertelt Van Beelen. ‘Als je oogcontact hebt, dan praat je altijd in de richting van ander. Die kan dan ook goed je mond zien bewegen.’ Een tweede vuistregel is: praat niet door elkaar heen. ‘De hoortechniek is daar niet tegen opgewassen.’

Tips voor bijeenkomsten

Voor ledenvergaderingen of andere bijeenkomsten van een vereniging heeft Van Beelen ook tips: ‘Gebruik altijd een microfoon, ook al vind je dat eng of niet zo nodig. En kijk niet weg, bijvoorbeeld naar je presentatie.’ Verder is het raadzaam om in zaaltjes een ringleiding te gebruiken, waarop de gehoorapparatuur kan worden afgestemd, of een schrijftolk in te schakelen. ‘Onze website www.hoorwijzer.nl kan daarbij helpen.’

Het is erg belangrijk om rekening te houden met mensen die een gehoorbeperking hebben, besluit Van Beelen. ‘Ik zie dat mensen zich terugtrekken uit groepen als ze de gesprekken niet meer kunnen volgen. Zij lopen daardoor veel mis.’ 

Stichting Hoormij/NVVS is medeorganisator van de Week van de Toegankelijkheid.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024