Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Steeds meer gemeenten nemen de toegankelijkheid van plaatselijke evenementen serieus. Gemeente Reusel-De Mierden neemt eisen op in het evenementenbeleid en bij het verlenen van een vergunning.

Bij de organisatie van een evenement moet voortaan aandacht worden geschonken aan de sociale en fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Daarbij gaat het onder meer om een goed begaanbare ondergrond, voldoende (invaliden)parkeerplaatsen, geschikt sanitair en goede zichtplekken voor het podium. Ook moeten de informatie en bewegwijzering duidelijk en voor iedereen begrijpelijk zijn.

Opvallend is dat de gemeente ook eisen stelt aan het geluidsniveau op de dansvloer of in de buurt van geluidsboxen. De gemeente wil hiermee gehoorschade voorkomen.

Bron: Jan Wijten

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024