Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Wat zijn uw wensen en problemen op het gebied van toegankelijkheid? De Utrechtse gehandicapten Solgu is op zoek naar mensen met een handicap of chronische ziekte in de woonwijk Overvecht en Leidsche Rijn om de toegankelijkheid in kaart te brengen. 

Het gaat om bestaande situaties in de woonomgeving, rond winkels en in parken. Begin september organiseer Solgu een bijeenkomst in Overvecht.
Wilt u met ons meedenken hoe we de toegankelijkheid van uw wijk kunnen verbeteren? Stuur dan een e-mail naar info@solgu.nl onder vermelding van 'wijkbijeenkomst Overvecht'.  U kunt ook bellen: T 030 280 32 86.

Job Haug, namens het Solgu

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024