Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

decoratief

Ondernemers in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kunnen van de gemeente een subsidie krijgen om hun onderneming toegankelijker te maken. Waarom maken maar heel weinig ondernemers gebruik van deze subsidie? Dit was de belangrijkste vraag die tijdens de startbijeenkomst op maandag 2 oktober werd besproken.

De bijeenkomst was georganiseerd door Ieder(in) in samenwerking met Solgu. Aanwezig waren lokale belangenbehartigers, ambtenaren, ervaringsdeskundigen en ondernemers. Solgu presenteerde de resultaten van een onderzoek naar de (rolstoel)toegankelijkheid van Utrechtse hotels. Een panel ging vervolgens met elkaar en met de zaal in gesprek over toegankelijke recreatie. In dit artikel een terugblik op de startbijeenkomst.

Toegankelijkheidsonderzoek hotels

Wouter Bolier, projectleider van de Week van de Toegankelijkheid, opende de bijeenkomst met een inleiding over het thema van dit jaar: Toegankelijkheid loont. Hierna lanceerde hij namens het projectteam van De Week de videocampagne Maak Nederland toegankelijk!

Hierop volgde een presentatie door Taco Nijhoff van Solgu, de lokale belangenbehartiger voor mensen met een beperking in Utrecht. Uit onderzoek van Solgu naar toegankelijkheid van Utrechtse hotels blijkt dat het aantal toegankelijke kamers per hotel schrikbarend laag is. Nijhoff: “Hotels denken vaak dat ze toegankelijk zijn, maar dat blijkt vaak niet te kloppen.” Nijhoff gaf tot slot als tip: “Hotels moeten op hun website beter laten zien welke toegankelijkheidsvoorzieningen ze hebben.”

Panelgesprek

De uitdagingen om onder andere hotels toegankelijk te maken, bespraken we vervolgens in een panelgesprek met Rick Brink van Stichting Studeren en Werken Op Maat, Mohammed Nabih van MKB Toegankelijk en Aniek van Wijnen van MarketingOost. Onder leiding van dagvoorzitter Marije Hagendoorn, senior communicatieadviseur van de Week van de Toegankelijkheid. Na de pauze kwam het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigen in het ontwerp en de implementatie van toegankelijkheidsmaatregelen aan bod. Verschillende initiatieven kwamen aan bod, zoals het gebruik van VR-brillen om ervaringen te delen. Het selecteren van de juiste ervaringsdeskundigen werd benadrukt als een belangrijke stap.

Toegankelijkheidsubsidie voor ondernemers

Ondernemers werden aangemoedigd om subsidies aan te vragen om toegankelijkheid van hun winkel, restaurant of hotel te verbeteren. Duidelijk werd ook dat toegankelijkheid niet altijd duur hoeft te zijn. Begeleiding aan ondernemers bij het aanvragen van subsidies is belangrijk, omdat veel ondernemers daarvoor niet altijd mensen, middelen en tijd hebben. Tot slot werden ondernemers aangemoedigd om toegankelijkheid te omarmen, niet alleen als een wettelijke verplichting, maar ook als een kans om nieuwe klanten te verwelkomen en hun bedrijf te laten groeien. Want toegankelijkheid loont!

Tips voor ondernemers

Vijf tips voor ondernemers om toegankelijkheid te verbeteren:

  • Betrek ervaringsdeskundigen: werk samen met mensen met verschillende soorten beperkingen om een echt inclusieve omgeving te creëren.
  • Doe de Winkelwagen Test: zorg voor drempelloze toegang en voldoende liften in uw bedrijf om het voor iedereen toegankelijk te maken.
  • Maak gebruik van subsidies: vraag toegankelijkheidssubsidies aan om financiële steun te krijgen om je winkel, restaurant of hotel toegankelijk(er) te maken.
  • Communiceer duidelijk: geef duidelijkheid over de toegankelijkheidsvoorzieningen in uw bedrijf, zodat klanten weten wat ze kunnen verwachten.
  • Toegankelijkheid loont: toegankelijkheid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een kans om een breder publiek aan te trekken en uw bedrijf te laten groeien.

Aanbevelingen uit onderzoek Solgu naar hoteltoegankelijkheid

Evacuatievoorzieningen in hotels

Er werd opgemerkt dat hotels vaak geen evacuatievoorzieningen hebben overwogen voor mensen met beperkte mobiliteit. Het is van belang dat hotels ook in geval van evacuatie toegankelijk zijn; uitgankelijkheid.

Informatie over toegankelijkheid

Hotels moeten duidelijk aangeven welke toegankelijkheidsvoorzieningen zij hebben geïmplementeerd, zodat gasten zelf kunnen beoordelen of de accommodatie geschikt is voor hun behoeften. Het idee van het tonen van gedetailleerde foto’s van toegankelijke kamers, vergelijkbaar met de aanpak van Easy Hotels, werd geopperd als een effectieve manier om toegankelijkheid te communiceren.

Winkelwagen test

Het belang van het vermijden van drempels in openbare ruimtes, zoals winkelcentra, werd benadrukt. Het gebruik van winkelwagentjes kan een drempelvrije omgeving bevorderen.

Meerdere liften

Hotels zouden meerdere liften moeten hebben om ervoor te zorgen dat gasten altijd toegang hebben, zelfs tijdens liftstoringen.

Raadpleeg mensen met een beperking

Er werd opgemerkt dat er vaak een groot verschil is tussen wat hotelbeheerders denken te weten over toegankelijkheid en wat mensen met een beperking daadwerkelijk ervaren. Daarom is het belangrijk om mensen met een beperking te vragen naar hun ervaringen.

Percentage toegankelijke kamers

Solgu pleit er voor dat 2% van de hotelkamers toegankelijk moet zijn, gebaseerd op het aantal mensen met een gehandicaptenparkeerkaart.

Inclusie als duurzaamheidsdoel

De discussie benadrukte dat ‘inclusie’ het volgende ‘duurzaamheids’-doel moet zijn waar de politiek zich op richt.

Bewustzijn creëren

Het bewustzijn over toegankelijkheid is vaak laag, vooral bij mensen zonder beperking. Een proactieve benadering van gemeenten om MKB-ondernemers te ondersteunen werd benadrukt.

Economisch perspectief

Het werd benadrukt dat toegankelijkheid economisch loont, aangezien er een grote markt is van mensen met beperking en hun familie en vrienden.

Begeleiding voor ondernemers bij subsidieaanvragen

Ondernemers hebben vaak hulp nodig bij het aanvragen van subsidies voor toegankelijkheidsverbeteringen. Er werd gesuggereerd om hen te voorzien van begeleiding om het proces te vergemakkelijken.

Ervaringsdeskundigen in ontwerp en bouw

Architecten en bouwbedrijven moeten ervaringsdeskundigen betrekken bij het ontwerpen en bouwen van toegankelijke faciliteiten.

Simpelere subsidieregelingen

Gemeenten moeten de regelingen voor toegankelijkheidssubsidies vereenvoudigen en onafhankelijke toegankelijkheidsadviseurs aanstellen.

Marketing en positieve beeldvorming

Het is belangrijk ondernemers te belonen die zich inzetten voor toegankelijkheid, samen met marketing om de boodschap van toegankelijkheid te verspreiden.

Inclusie in gesprekken

Mensen met een beperking moeten actiever deelnemen aan gesprekken over inclusie en toegankelijkheid.

Digitale Toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is ook van groot belang. Toezichthouders moeten letten op naleving van digitale toegankelijkheidsnormen.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024