Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Gemeente Stein is de winnaar van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Zwolle ontving de aanmoedigingsprijs.

Niet alleen ambities, ook daden

Met deze verkiezing wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten alle gemeenten in Nederland extra aanmoedigen te blijven werken aan het VN-verdrag Handicap. De vakjury, onder voorzitterschap van algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Leonard Geluk, zag bij alle vijf finalisten dat toegankelijkheid hoog op de agenda staat en dat ze inspirerende initiatieven hebben opgezet, samen met lokale ervaringsdeskundigen.

De gemeente Stein springt eruit met hun Sociale Inclusie Agenda, waarin op een duidelijke en toegankelijke manier het beleid is opgeschreven. De gemeente vertaalt de ambities ook naar daden,

Op alle domeinen samenwerking met inwoners

Juryvoorzitter Leonard Geluk: ‘Beleid van de overheid is geslaagd als de mensen voor wie je het maakt daar ook tevreden over zijn. Dat geldt zeker voor toegankelijkheid. De gemeente Stein overtuigde de jury met een inspirerende aanpak waarbij op alle domeinen van toegankelijkheid wordt samengewerkt met de inwoners. Stein is zo een mooi voorbeeld van een gemeente die laat zien dat het benutten van de brede kennis en ervaringsdeskundigheid van inwoners ook leidt tot tastbare resultaten waar mensen wat aan hebben!’

Lees meer over de uitslag van de verkiezing op de website Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Juryrapport Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

bron: Website Meest Toegankelijk Gemeente van Nederland

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024