Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Stichting Rising Ummah streeft naar een toegankelijke Nederlandse moslimgemeenschap waar moslims met een lichamelijke beperking volwaardig onderdeel van zijn. Op 15 maart is de nieuwe stichting officieel van start gegaan. Oprichter Siham Achahboun: “Het is belangrijk dat moslims met een beperking volwaardig onderdeel zijn van de moslimgemeenschap.”

Hoe zet Stichting Rising Ummah zich in?

Met drie duidelijke doelen werkt de stichting aan haar missie.

  • Bewustwording creëren over de positie van moslims met een beperking.
  • Met het zelfontwikkelde keurmerkprogramma moskeeën helpen in de reis naar een toegankelijke moskee. Het keurmerk maakt voor moskeeën en bezoekers zichtbaar hoe toegankelijk de moskee is en waar ruimte is voor verbetering.
  • Aanbod vergroten van faciliteiten voor ontwikkeling van de religieuze identiteit van moslims met een lichamelijke beperking.

Waarom is een toegankelijke moslimgemeenschap belangrijk?

De rechten en belangen van moslims met een lichamelijke beperking krijgen nog te weinig aandacht. “Hoewel moskeeën prachtige dingen doen voor de gemeenschap, wordt toegankelijkheid vaak vergeten. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat rolstoelgebruikers de moskee niet kunnen betreden. Of dat slechthorende of dove moslims de imam niet kunnen volgen en slechtziende of blinde moslims niet zelfstandig de weg in de moskee kunnen vinden”, licht Siham Achahboun – oprichter van Stichting Rising Ummah – toe.

De stichting benadrukt dat toegankelijkheid verder gaat dan fysieke toegankelijkheid. Sociale toegankelijkheid vormt ook een belangrijk speerpunt voor Stichting Rising Ummah. “Het wegnemen van vooroordelen over moslims met een beperking en het stimuleren van een gelijkwaardige behandeling is belangrijk om moslims met een lichamelijke beperking volwaardig onderdeel te laten zijn van de gemeenschap.”

Samen met de moslimgemeenschap

Stichting Rising Ummah vindt het belangrijk om mét de moslimgemeenschap aan de slag te gaan. Ervaringen vanuit de moslimgemeenschap inspireren om met elkaar te verbeteren. Stichting Rising Ummah gaat dan ook graag in gesprek met organisaties, moskeeën en individuen die zelf ervaringen hebben of juist meer zouden willen leren over dit belangrijke thema.

Lees hier meer over het keurmerk voor toegankelijke moskeeën

Lees hier meer over Stichting Rising Ummah

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024