Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Tandartsenpraktijk Meerzicht is in Zoetermeer de meest toegankelijke tandartspraktijk voor gehandicapten. De gemeente Zoetermeer heeft hiernaar onderzoek gedaan voor de Toegankelijkheidsprijs Zoetermeer 2014.

Goede toegang tot praktijken van tandartsen is juist nodig als het niet goed gaat, zoals bij een spoedgeval. Dat geldt voor patiënten met én zonder beperking. Op 8 oktober 2014 ontving tandartspraktijk Meerzicht van wethouder Isabelle Vugs een oorkonde en een aan een goed doel te geven geldbedrag van € 500,-.

Een jury van zeven leden, waarvan vier juryleden met een beperking, onderzocht de toegankelijkheid van de tandartsenpraktijken in Zoetermeer. De jury lette niet alleen op rolstoeltoegankelijkheid, maar ook of er rekening is gehouden met mensen die een auditieve en/of visuele beperking hebben. Daarnaast hebben alle praktijken van Zoetermeer vragen kunnen beantwoorden over hun eigen toegankelijkheid. De keuze van de jury viel unaniem op Tandartsenpraktijk Meerzicht. Deze praktijk is niet alleen goed fysiek toegankelijk voor gehandicapten maar ook is het personeel goed op de hoogte van de mogelijkheden om het bezoek aan de tandarts voor gehandicapten te vergemakkelijken.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024