Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Veel mensen weten niet goed hoe ze moeten omgaan met een collega met een beperking. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een collega die blind of doof is, of in een rolstoel zit? Of iemand die autisme heeft? We delen hier een document met tips hoe je op een prettige manier contact legt en samenwerkt met collega’s met een beperking.

Praktische tips van mensen met een beperking zelf

De omgangtips komen van mensen met een beperking zelf. In het document komen zes verschillende beperkingen aan bod:

  1. doof / slechthorend
  2. blind / slechtziend
  3. psychische kwetsbaarheid
  4. fysieke beperking
  5. verstandelijke beperking
  6. geheugenverlies.

Lees de omgangstips ‘Welkom bij…’ – pdf 178KB


Heb je vragen over deze omgangstips? Mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl
Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024