Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Wat kost het om een werkplek toegankelijk te maken? Daar is niet één antwoord op te geven. Het hangt af van wat er aangepast moet worden aan een werkplek. Soms zijn er ook andere voorzieningen nodig om werk toegankelijk te maken, die niet per se gaan over de fysieke werkplek. Er zijn verschillende voorzieningen en subsidies beschikbaar om de toegankelijkheid van een werkplek te verbeteren. In dit artikel vind je een overzicht.

Subsidie voor werkgevers

In sommige gevallen moet een werkplek fysiek aangepast worden. Denk bijvoorbeeld aan een aangepast toilet of een traplift. Voor dit soort blijvende aanpassingen kunnen werkgevers een vergoeding krijgen. Je kunt dan een vergoeding voorziening werkgever aanvragen bij UWV.

Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • Je maakt extra kosten voor voorzieningen om de werknemer in dienst te nemen of te houden.
  • Je doet noodzakelijke aanpassingen aan de werkplek of aan de kantoorinrichting. Of je schaft noodzakelijke hulpmiddelen aan.
  • Je hebt de werknemer nog minimaal 6 maanden in dienst.
  • De kosten voor de voorzieningen zijn hoger dan een bepaald bedrag. Dit bedrag hangt af van het loon en van de aard van de beperking.
  • De werknemer kan de voorzieningen niet meenemen naar een andere werkgever.

Deze en meer informatie is te vinden in de rubriek aanpassingen werkplek op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Subsidie voor voorziening die werknemer mee kan nemen

Heeft jouw werknemer een hulpmiddel nodig, dat hij later (eventueel) mee kan nemen naar een andere werkgever? Bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel of een brailleleesregel? Dan kun je geen gebruik maken van de subsidie die hierboven staat, de voorziening vergoeding werkgever bij het UWV. Maar de werknemer kan wel zelf een subsidie aanvragen bij het UWV voor dit soort hulpmiddelen. Dat kan via het formulier aanvragen voorziening voor werk (UWV.nl). Hier kan de werknemer ook een voorziening aanvragen voor bijvoorbeeld een schrijftolk of tolk Nederlandse Gebarentaal.

Thuiswerkplek

Sinds coronatijd heeft het UWV ook de regels voor een vergoeding rondom aanpassingen en hulpmiddelen voor een thuiswerkplek versoepeld.

Uitgebreidere informatie over deze versoepeling vind je in het artikel UWV verruimt regels voor voorzieningen op thuiswerkplek op Rendement.nl.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024