Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

In Rotterdam werden de nieuwe Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties gepresenteerd met concrete en toepasbare aanwijzingen voor ontwerpers en bouwers van indoor sportaccommodaties.

 
De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. Ook is voor een aantal doelgroepen een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat deelneemt aan sport en bewegen. De toegankelijkheid van indoor sportaccommodaties blijft echter achter.
 

Richtlijnen

Om daar verandering in te brengen zijn de Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties ontwikkeld. De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van sportgebouwen en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties.

Aan de slag

De Richtlijnen zijn, mede op initiatief van de Gemeente Rotterdam, geheel herzien en aangepast aan de huidige regelgeving en inzichten. Rotterdam gaat meteen aan de slag met de Richtlijnen en stelt 3,2 miljoen beschikbaar om bestaande accommodaties toegankelijk te maken. Wethouder Antoinette Laan: ‘We nemen de richtlijnen over voor zowel nieuwe als bestaande gemeentelijke accommodaties en we gaan ze meteen in praktijk brengen. In Rotterdam vinden we het belangrijk dat iedereen die wíl sporten, ook kán sporten. Rotterdam telt zo’n 60.000 mensen met een beperking. Juist voor hen worden er soms letterlijk drempels verlaagd.’
 
Download hieronder de Richtlijnen (pdf)

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024