Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Moeite met lezen en toch zelf de stukken van de notaris lezen? Documenten van de notaris zijn vanaf nu veel beter toegankelijk voor wie moeite heeft met lezen.

 
Aktes, contracten, testamenten en andere documenten die door de notaris worden opgesteld staan niet bekend om hun leesbaarheid. Toch wordt van iedereen die zo’n stuk moet gaan ondertekenen verwacht dat zij dat goed hebben doorgenomen.

Blinden en slechtzienden zijn vaak afhankelijk van iemand die zij kunnen vertrouwen om de stukken aan hen voor te lezen. Laaggeletterden, dyslectici en alle mensen die moeite hebben met lezen, zouden door de tekst te horen beter kunnen begrijpen wat er in staat, maar zijn eveneens afhankelijk van iemand in hun omgeving die zij voldoende vertrouwen.
Voor dit probleem heeft stichting FORCE een oplossing ontwikkeld, in samenwerking met Poort 80 en Readspeaker. Het betreft een website waarop de notaris alle stukken aan zijn cliënt kan toezenden in een beveiligde omgeving. De website www.toegankelijkenotaris.nl is voorzien van hoogwaardige spraaktechnologie die de teksten uitspreekt. De klant van de notaris kan de teksten dus in alle vertrouwelijkheid, in eigen omgeving, op elk gewenst moment en in eigen tempo tot zich nemen. Notarissen die zich voor deze service hebben aangemeld kunnen hun cliënten in het vervolg veel beter van dienst zijn.

Op de website van FORCE, www.f-force.nl/content/nieuws.html vindt u meer informatie over dit initiatief en de notariskantoren die reeds deelnemen.

Van Doorne notarissen in Amsterdam, RW notarissen in Rotterdam en Actus notarissen zijn de eerste notariskantoren die gebruik maken van de service. Hierdoor kunnen deze kantoren de cliënt vertrouwelijke brieven en stukken toesturen die met behulp van een spraaksysteem worden voorgelezen. Het toesturen van deze documenten vindt plaats met gebruik van unieke inlogcodes, waardoor vertrouwelijkheid verzekerd is.
 
Saskia Laseur, notaris en partner van Van Doorne NV vindt dat de extra service die Van Doorne hiermee kan bieden aan mensen met een leesbeperking goed past in het beleid van Van Doorne: “Er zijn in Nederland ruim anderhalf miljoen mensen die moeite hebben met lezen. Ook voor hen geldt dat zaken die zij met de notaris regelen in een schriftelijk document moeten worden vastgelegd. Vanaf nu kunnen ook deze cliënten zelf hun vertrouwelijke informatie lezen.”

Ook Iris van der Wee en Aad Romijn van RW notarissen, bieden deze extra service graag aan mensen die moeilijk lezen in hun werkgebied in Rotterdam: “Wij vinden klantvriendelijkheid en toegankelijkheid heel belangrijk. Die toegankelijkheid geldt nu niet alleen voor ons kantoor, maar ook voor de stukken die we naar mensen sturen. Een prachtige aanvulling op ons aanbod.”

Diana Haak van Actus notarissen zag direct het voordeel van deze extra service: “Actus notarissen heeft vestigingen in Noord-Holland, waardoor we een groot bereik hebben. Het aantal mensen met een leesbeperking is landelijk gezien veel groter dan je zou denken. In het werkgebied van Actus notarissen kunnen we deze mensen nu veel beter helpen. Voor Actus notarissen zijn alle klanten belangrijk en daar past maatwerk in onze dienstverlening bij. De toegankelijkheid van vertrouwelijke informatie is heel belangrijk; vertrouwelijk en op een veilige wijze aangeboden. Een service die naadloos past in onze filosofie.”, zegt Diana.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024