Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

‘Toegankelijke verenigingen’ is het thema van de 15de Week van de Toegankelijkheid. De Week van de Toegankelijkheid vindt in 2014 plaats van 6 t/m 11 oktober. Het onderwerp toegankelijke verenigingen is belangrijk voor alle mensen met beperkingen. Natuurlijk is iedereen overal welkom, maar soms is er net iets meer nodig voordat mensen ook werkelijk binnen een vereniging mee kunnen doen.

Onder het motto ‘Welkom bij de club’ laten mensen met beperkingen tijdens de Week van de Toegankelijkheid zien hoe belangrijk het is dat het verenigingsleven open staat voor iedereen. Willen verenigingen echt toegankelijk zijn, dan betekent dat niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar ook passende activiteiten zodat iedereen kan meedoen. En daarnaast gaat het er om dat de leden leren om rekening te houden met mensen met beperkingen.

Het waren uw reacties op onze oproep om mee te denken over het thema van de Week in 2014 die ons lieten zien wat het belang is van het onderwerp ‘toegankelijke verenigingen’ voor mensen met beperkingen of een chronische ziekte.

Oproep levert veel reacties op

Veel mensen reageerden op onze oproep om mee te denken over het thema voor deze Week van de Toegankelijkheid. Dat dit thema leeft en veel aspecten heeft, laten die mailtjes zien.

Hendri Bargeman uit Zwolle, zelf nauw betrokken bij allerlei projecten op gebied van aangepast roeien en zeilen stelde voor dat we aandacht zouden besteden aan initiatieven die erop gericht zijn dat mensen ondanks hun beperkingen toch kunnen (blijven) doen wat ze willen, bijvoorbeeld op gebied van sport, hobby's, vrijetijdsbesteding en vakanties.

E. van de Leest, zelf blind, mailde ons dat veel verenigingen vaak niet op de hoogte zijn dat er ook mensen met een handicap geïnteresseerd zijn om lid te worden. Denken ze er eigenlijk wel over na hoe ze hun verenigingsgebouw toegankelijk kunnen maken? En dat het verenigingsblad toegankelijk moet zijn opdat iedereen op de hoogte gehouden kan worden.
Joke Verdoold schrijft over de mentale toegankelijkheid: laten we aandacht schenken aan de toegankelijkheid naar elkaar. Vooral voor de niet (overduidelijk) zichtbare handicaps. Als je altijd bedacht moet zijn op de missers van anderen, is naar buiten gaan en mee doen, vooral daar waar ze je niet kennen, een altijd aanwezige mentale obstakel.

Henk Kraaijenbrink uit Borne schreef dat een goed toegankelijke openbare ruimte wel mooi is, maar volstrekt onvoldoende om de participatiemaatschappij waar de regering naar toe wil, te bereiken.

Anneke Wilhelm, voorzitter van het Platform Gehandicapten Apeldoorn en lid van de Wmo-raad, wijst op de financiële toegankelijkheid als belemmering om mee te doen in de samenleving. Met alle bezuinigingen kun je over een tijdje als gehandicapte misschien wel ergens binnenkomen, maar als je geen geld meer hebt om erheen te gaan, kom je nog niet. Ook het financiële aspect is van belang als verenigingen toegankelijk willen zijn.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024