Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Mede dankzij het SOLGU is in Utrecht per 1 januari 2014 in de nieuwe Algemene Subsidie Voorwaarden vastgelegd, dat alle activiteiten die door de gemeente Utrecht gesubsidieerd worden, toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Wanneer dit niet het geval is, moet de organisatie een plan van aanpak presenteren hoe zij dit gaan regelen, en op welke termijn.
 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024