Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Een meerderheid van de gemeenteraad Den Haag wil dat toegankelijkheid voortaan een voorwaarde is bij vergunningaanvragen voor festivals en evenmenten. De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie diende donderdagavond tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces hiervoor een motie in die brede steun kreeg. 

Eis

Vanaf nu wordt aandacht voor toegankelijkheid een expliciete eis bij de vergunningaanvraag. "Organisatoren dragen hierdoor bij aan een stad waar iedereen mee kan doen”, zegt raadslid Pieter Grinwis. In de motie van ChristenUnie/SGP wordt heel duidelijk verwezen naar het VN-verdrag van de rechten van mensen met een beperking. 'Een inclusieve samenleving betekent dat ook publieksevenementen toegankelijk moeten zijn voor iedereen.' 

Betere informatie

In de motie werd verder verzocht om bij de promotie voor evenementen aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor mindervaliden. Grinwis: “Mensen met een beperking blijven soms weg van een evenement, omdat onduidelijk is of het wel toegankelijk voor hen is. Simpelweg het toegankelijk maken van een terrein is niet voldoende. De ChristenUnie/SGP vindt dat organisatoren dit in hun communicatie duidelijk moeten maken, zodat Hagenaars met een beperking beter vooraf kunnen bepalen of een evenement voor hen aantrekkelijk én toegankelijk is.”

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024