Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De veiligheid van festivals en evenementen kan beter voor mensen met een beperking. Het kabinet gaat samen met Wij staan op! en Ieder(in) kijken hoe de regels voor vluchtroutes moeten worden aangepast.

Eerder verschenen berichten in de media dat de vluchtveiligheid op festivals beter kan. Wij staan op! (organisatie van jongeren met een beperking) vroeg aandacht voor de te smalle vluchtroutes en paden op festival. Daardoor lopen bijvoorbeeld mensen in een rolstoel het risico dat ze niet weg kunnen komen als er onverhoopt iets ernstigs gebeurt. Het gaat daarbij om grotere festivals die duizenden bezoekers trekken, maar ook om kleinere evenementen waar de veiligheid beter geregeld kan worden.

Brandveiligheid

GroenLinks in de Tweede Kamer stelde hier vragen over. De minister van Justitie gaat nu samen met Wij staan op! en Ieder(in) werken aan betere regels voor brandveiligheid en basishulpverlening.

De minister wijst ook op de verantwoordelijkheid van gemeenten die de vergunningen voor festivals verlenen. Zij moeten goed toezicht houden op de mogelijke veiligheidsrisico’s en oplossingen daarvoor. Van organisatoren van festivals verwacht de minister  dat ze er altijd rekening mee houden dat een deel van de bezoekers een beperking heeft.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024