Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Zo'n 30 mensen namen deel aan de eerste bijeenkomst van het VN-panel in oprichting in Winsum. Zij willen aan de slag met de Week van de Toegankelijkheid.

De gemeente Winsum en mensen met een beperking willen samen aan een VN-panel oprichten om. Ze gaan aan de slag met partijen uit de samenleving, zoals verenigingen, ondernemers en gemeente, om belemmeringen weg te nemen. 

Tijdens de bijeenkomst is het voorstel geopperd om in een volgende bijeenkomst in augustus een activiteit voor te bereiden voor de Week van de Toegankelijkheid in oktober. Het thema van deze landelijke week, 'Welkom bij de club', sluit goed aan op de betrokkenheid van vrijetijdsverenigingen bij mensen met een handicap en andersom.

Op woensdag 19 augustus is er de vervolgbijeenkomst, van 17.00 tot 20.00 uur. Naast de huidige deelnemers worden ook de ervaringsdeskundigen, (sport)verenigingen, ondernemers en andere partijen die de eerste bijeenkomst niet konden aanschuiven, van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan via: vnpanels@coalitievoorinclusie.nl of telefonisch, bij Jos Voppen, Buurtwerk Nederland: 06-51346655 of Rob Higler: 06-25172490.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024