Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is een plek waar iedereen moet kunnen genieten van de mooie Wadden. De uitkijktoren met loopbrug werd in mei geopend. Het fraaie bouwsel blijkt niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. Lokale partijen doen met het VN-verdrag Handicap in de hand een beroep op de gemeente om het belevingspunt toegankelijk te maken.

Het gemeentebestuur (Hollands Kroon) ging ervan uit dat het VN-verdrag alleen van toepassing is op gebouwen en niet op recreatieve voorzieningen. GroenLinks in de gemeente wijst het bestuur er nu op dat het ‘VN-Verdrag Handicap ook verplicht stelt dat mensen met een beperking in staat moeten zijn om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten’. En dus ook volop gebruik moeten kunnen maken van een toegankelijk uitkijkpunt. De partij vraagt daarom om de noodzakelijke aanpassingen, zoals verbreding van de toegang, valbescherming en beter markeringen.

Inbreng ervaringsdeskundigen

Ook zijn er vragen over de inspraak van mensen met een beperking bij het ontwerp en de bouw van het belevingspunt. De gemeente houdt het overleg over de toegankelijkheid van het uitkijkpunt met gehandicaptenorganisaties af. Ook dat is in strijd met het VN-verdrag stelt GroenLinks.

De partij roept de gemeente op om zo snel mogelijk met ervaringsdeskundigen en gehandicaptenorganisaties te overleggen. Het geld dat nog over is van dit project moet ook daadwerkelijk worden besteed aan betere toegankelijkheid.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024