Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Gelijke toegang tot goederen en diensten. Wat betekent dat? Het College voor de Rechten van de Mens besteedde er tijdens de Week van de Toegankelijkheid volop aandacht aan. Tijdens een onbeperkt café.

Tegelijk met het van kracht worden van het VN-verdrag voor mensen met een handicap is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte uitgebreid met goederen en diensten.
De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, woningcorporaties en het openbaar vervoer. 

Aanpassingen

Gelijke behandeling geldt nu ook voor onder andere horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Zij zijn verplicht om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en ze moeten bijvoorbeeld assistentiehonden toelaten. Andere voorbeelden zijn: het plaatsen van een loopplank of opritje over de drempel of het voorlezen van de menukaart. Dit geldt ook voor via internet aangeboden diensten.

Melden

Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen een beroep doen op College voor de Rechten van de Mens. Het College registreert en signaleert de klachten en doet op verzoek uitspraken in discriminatiezaken.

Meer informatie bij het College voor de Rechten van de Mens

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024