Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Berichten op onze website mogen met bronvermelding overgenomen worden voor publicatie op websites, in vak- en ledenbladen en andere media.

Bent u journalist of redacteur en hebt u een persvraag?
Neem contact op met de projectleider:

Wouter Bolier
030 720 00 00
w.bolier@iederin.nl

Hij kan u helpen aan:

  • Achtergrondinformatie over de Week van de Toegankelijkheid
  • Ervaringsdeskundigen of woordvoerders van betrokken organisaties
  • Expertise over toegankelijkheid