Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Het Senioren Hobby Centrum in Mill zorgt ervoor dat mensen met een beperking actief kunnen deelnemen aan de hobbygroepen.

Het Senioren Hobby Centrum in Mill (Noord-Brabant) is een mooi voorbeeld hoe een vereniging vorm kan geven aan toegankelijkheid. Het centrum, dat volledig op vrijwilligers draait, heeft er afgelopen jaar bewust in geïnvesteerd. Toegankelijkheid sluit perfect aan bij de missie van SHC: elkaar helpen, samen actief zijn, elkaar ontmoeten, bijpraten en ondersteunen waar nodig. Met een aantal kleine en grote aanpassingen, zijn nu ook mensen met een beperking – jong en oud – in de gelegenheid om actief deel te nemen aan de hobbygroepen van het SHC. 

Goed plan 

In oktober 2014 won het SHC de prijsvraag van de lokale Rabobank met hun plan om hun centrum toegankelijker te maken. Denk aan bredere deuren, een invalidetoilet en een traplift. Maar misschien wel net zo belangrijk is de aandacht die besteed is aan bewustwording over en vergroting van de sociale toegankelijkheid: iedereen is welkom en voelt zich welkom. Ook de derde pijler van toegankelijkheid – goede informatievoorziening over toegankelijkheid, waarbij de informatie zelf ook toegankelijk is – heeft SHC goed ingevuld. Het centrum organiseerde op vrijdag 6 maart van 14.00 -15.00 uur in samenwerking met de Zonnebloem en het Gehandicapten Platform Mill een voorlichtingsmiddag over de activiteiten van SHC.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024