Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De Nederlandse gebarentaal moet erkend worden als officiële taal, vinden PvdA en ChiristenUnie. Ze hebben hiervoor een wetsvoorstel ingediend. 

Gebarentaal is een zelfstandige taal met eigen regels en grammatica. Voor veel doven is gebarentaal hun moedertaal. Het maakt essentieel deel uit van hun bestaan, zeggen partijen. De erkenning van de gebarentaal is te vergelijken met de officiële erkenning van de Friese taal. Het Fries mag naast Nederlands gebruikt worden in rechtszalen en in contact met gemeenten in die provincie. 

Eed of gelofte

In de praktijk lopen veel doven op tegen ontoegankelijke (overheids)informatie. Persconferentie en andere officiele bijeenkomsten zouden met de wetswijziging moeten worden 'vertaald' door doventolken. Als de Nederlandse gebarentaal officieel is, kunnen doven bijvoorbeeld een uitkering aanvragen in gebaren. Ook mag dan een wettelijke eed of belofte in gebarentaal worden afgelegd. In het onderwijs is het aanbod van gebarentaal belangrijk omdat dove kinderen met die ondersteuning gewoon naar school kunnen. 

VN-verdrag

In veel landen is gebarentaal al een zelfstandige, erkende taal. Het Dovenschap is blij met het wetsvoorstel. Het is een logisch vervolg na de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking, die eerder dit jaar eindelijk plaatsvond. In dit verdrag staat dat deelnemende landen hun nationale gebarentalen moeten erkennen en informatie en communicatie in gebarentaal moeten aanbieden dan wel stimuleren.en vertegenwoordiger van de Nederlandse dovengemeenschap, wijst erop dat veel informatie van de overheid nu niet toegankelijk is voor doven. In Nederland maken ongeveer 30.000 mensen gebruik van gebarentaal.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024