Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat alle inwoners evenveel kansen moeten krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving. Helaas is dat nog niet altijd vanzelfsprekend voor veel inwoners met een lichamelijke beperking. De gemeente vindt dat dit niet kan als ze ook een stevig sociaal beleid wil dat goede zorg biedt aan inwoners die dat nodig hebben.

Daarom zorgt de gemeente voor verbetermaatregelen. Dat betekent niet alleen het voorkomen van knelpunten, maar ook werken aan bewustwording. Rond de 'Dag van de Toegankelijkheid' gaat de gemeente het belang uitdragen van goede toegankelijkheid. En toegankelijkheid wordt een vast onderdeel van projectplannen en bij werkzaamheden die de gemeente laat verrichten.

De maatregelen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Werkgroep Openbare Toegankelijkheid van het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. Het platform is ook vaste adviseur bij het maken van plannen voor aanleg en beheer van openbare voorzieningen.

Bron: hetkrantje-online.nl

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024