Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Schouwen is een methode waarmee je een beeld krijgt van hoe mensen de toegankelijkheid van een publieke locatie (een restaurant of een museum) of een evenement (een festival of een tentoonstelling) ervaren. Vragen die in een schouw aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Kan iedereen gebruik maken van de ruimte? Is de dienstverlening afgestemd op iedereen? De uitkomsten van een schouw kun je bespreken met de ondernemer of organisator van een evenement. Je kunt het resultaat van een schouw ook voorleggen aan de gemeente.

Schouwen levert unieke informatie

Schouwen is wat anders dan meten of keuren. Bij meten wordt met centimeters, graden en hoeken gewerkt. Bij een keuring gaat het om het beoordelen van objectieve gegevens. Bij een schouw gaat het om de ervaring. Mensen met een beperking weten uit persoonlijke ervaring hoe zij zich in de ruimte bewegen en hoe zij benaderd willen worden. Deze ervaringsdeskundigheid levert unieke kennis op die je niet in centimeters kunt vastleggen. Voor mensen met beperkingen zit echte toegankelijkheid en klantvriendelijkheid in vragen als: Hoe beleef ik een ruimte? Hoe gaan mensen met mij om? Is de informatie voor mij begrijpelijk?

Waarom niet in centimeters?

• Ervaringsdeskundigheid valt niet in centimeters vast te leggen.
• Geen discussies over meetresultaten.
• Grotere kans om toegankelijkheid op de politieke agenda te zetten.

Mensen met verschillende beperkingen

De inbreng van ervaringsdeskundigen is bij schouwen dus onmisbaar. Het beste is om te schouwen met een groep mensen met uiteenlopende beperkingen: motorisch, zintuiglijk, verstandelijk of met mensen met een chronische ziekte. Zo voorkom je dat het alleen gaat over de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel.

Schouwlijsten

De Federatie van Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL)/Toegankelijk Limburg heeft checklijsten voor het schouwen van openbare gebouwen en publieksvoorzieningen schouwen (bioscopen, stations, gemeentehuizen, warenhuizen of campings). Het zijn vrij uitgebreide lijsten. Wil je meer weten over de checklijsten? Neem contact op met FGL

De FGL werkt momenteel aan een nieuwe website waarop de schouwlijsten gepubliceerd worden. Deze website komt in de loop van september 2021 online.

Voor het schouwen van uitgaansgelegenheden kun je ook deze korte 8 punten-Checklist Uitgaan gebruiken.

 

Terug naar Materiaal

 

 

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024