Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Van gehandicaptenorganisaties komt regelmatig de vraag wat gemeenten doen om de horeca en uitgaan toegankelijker te krijgen. In de meeste gevallen gaat het om het stimuleren van horeca-ondernemers om hun zaak toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Bewustwording

Gemeenten kunnen een goede bijdrage leveren aan toegankelijkheid. Dat kan met het organiseren van (informatie)bijeenkomsten met de plaatselijke ondernemers.

Subsidie

Gemeenten kunnen ook geld uittrekken om cafés en restaurants te stimuleren hun zaak aan te passen. Met zo’n subsidie kunnen cafés bijvoorbeeld drempels verwijderen of een invalidentoilet te laten inbouwen. 

Vergunningen

Sommige gemeenten gaan nog een stap verder en stellen toegankelijkheid als voorwaarde voor het wel of niet verlenen van bouw- of expoitatievergunning. De gemeente stelt dan vooraf eisen aan de horecagelegenheid. 
Gemeenten gaan ook aan de slag met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De bedoeling is dat zij een plan van aanpak maken voor het sociaal domein. Hieronder vallen ook toegankelijke openbare ruimte en bedrijvigheid. 

Meer informatie van de Week van de Toegankelijkheid is ook te vinden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024