Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De voorbereidingen van de Week zijn nu ook officieel gestart. Vanuit de landelijke organisatie zetten we de schouders eronder om samen met u van de 16e editie een groot succes te maken! Onder andere met informatie en producten, zes netwerkbijeenkomsten en publiciteit. Staat toegankelijkheid ook bij u al op de agenda?

De Week van de Toegankelijkheid besteedt dit jaar specifiek aandacht aan de toegankelijkheid van verenigingen. Een belangrijk thema, want natuurlijk wil iedereen kunnen meedoen aan het verenigingsleven. Als lid, vrijwilliger en/of bezoeker. Het Revalidatiefonds onderschrijft dit belang en ondersteunt ook dit jaar de Week van de toegankelijkheid. 

Persbericht over de aftrap

De officiële start is via een persbericht breed verspreid. De tekst van het persbericht leest u hier. Het staat u uiteraard vrij om deze tekst ook te gebruiken om meer bekendheid te geven aan de aftrap van de Week van de Toegankelijk. Ook op Facebook en via Twitter besteden we aandacht aan de aftrap. Aan u de vraag om te ‘liken’, ‘delen’, ‘tweeten’ en ‘retweeten’! Via de website kunt u vriend en volger van de Week van de Toegankelijkheid worden.

Houd ons in de gaten

 
Via onze website en onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van wat er gebeurt en staat te gebeuren. U leest er onder meer goede voorbeelden, initiatieven en andere interessante informatie. Goed dus om deze twee communicatiemiddelen in de gaten te houden! 

Nieuwsbrief

In de digitale nieuwsbrief publiceren we steeds een aantal artikelen. De nieuwsbrief verschijnt zes keer in 2015. Mocht u nog niet geabonneerd zijn op de nieuwsbrief: u kunt u hiervoor gratis aanmelden via de website. U ontvangt de nieuwsbrief dan voortaan per mail van ons, 'vers van de pers'. Overigens staan de nieuwsbrieven ook op de website.

Website

De website wordt steeds bijgewerkt. Alle beschikbare documenten staan erop. Naast artikelen en tips, staan er bijvoorbeeld ook de producten op die u kunt downloaden of aanvragen.
Onder ‘Activiteit vinden’ staat de Activiteitenkaart. Hierop staan alle activiteiten die worden georganiseerd in het hele land. Als u wat organiseert, kunt u uw activiteit zelf plaatsen op onze website (menubalk: Activiteit organiseren). Een goede manier om meer aandacht en publiciteit voor uw activiteit te krijgen!

Producten om u te ondersteunen

Om u te ondersteunen bij het op de kaart zetten van toegankelijkheid en het organiseren van activiteiten en acties, zijn er verschillende producten. Ze staan onder de menuknop ‘Actiiviteit organiseren’. Wat vindt u hier zoal?
 
Handreiking Welkom bij de club: binnenkort verschijnt de herziene versie; de handreiking geeft uitgebreid informatie, adviezen en tips over toegankelijke verenigingen en hoe dit kan worden verwezenlijkt. 
 
Schouwlijst Toegankelijke verenigingen: de schouwlijst is een hulpmiddel waarmee ervaringsdeskundigen een vereniging op vele aspecten van toegankelijkheid kunnen beoordelen. Op de site staat een voorbeeld van de schouwlijst, een exemplaar kunt u aanvragen via  info@weekvandetoegankelijkheid.nl
 
Andere producten: onder meer voorbeelden van brieven, persbericht, modelbeleidsteksten en een intentieverklaring voor gemeenten. U vindt er ook formats voor een flyer en een poster voor de publiciteit van uw activiteiten in de Week van de Toegankelijkheid. 
 
Promotiemiddelen: ook dit jaar stellen we een aantal promotiemiddelen beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld spandoeken lenen en onderzetters voor in de kantine bestellen.

Zes regionale netwerkbijeenkomsten 'Welkom bij de club!'

Er worden dit jaar zes regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd rond het thema toegankelijke verenigingen. 
In Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Oosterhout, Peel en Maas. Ze vinden alle vóór de zomer plaats. De eerste is in Oosterhout op 21 mei. De uitnodiging leest u hier. Peel en Maas volgt op 4 juni, Amsterdam is op 8 juni aan de beurt (uitnodigingen voor beide bijeenkomsten worden begin mei verstuurd). Van de overige drie bijeenkomsten is de datum nog niet vastgesteld, zodra dit bekend is, melden we dit op de website.

Tijdens de netwerkbijeenkomsten laten we zien hoe met toegankelijkheid een win-win situatie kan worden gecreëerd : voor de verenigingen en voor mensen met een beperking. De Week van de Toegankelijkheid zorgt tijdens de netwerkbijeenkomsten voor inspirerende voorbeelden. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de kansen die er zijn om verenigingen nog uitnodigender te maken voor mensen met beperkingen:

Hoe kunnen mensen met een beperking aandacht vragen voor de drempels die zij ervaren? 
Wat kan een vereniging doen om toegankelijker te worden voor mensen met een beperking?  Hoe kan een gemeente deelname aan het verenigingsleven bevorderen? 

Publiciteit, meer inzet van sociale media

Dit jaar zetten we volop in op de sociale media. Via Twitter en Facebook houden we u maximaal op de hoogte. Maar natuurlijk blijven we ook nog steeds informeren via (pers)berichten, uitnodigingen, linkedIn en via andere communicatiekanalen. Het helpt enorm als u de berichtenstroom verder brengt via uw website, mail, twitter, facebook en alle andere communicatiemiddelen die u tot uw beschikking heeft.

Delen met anderen alstublieft

We hopen dat we ook dit jaar op u mogen rekenen. Allereerst dat u positieve, interessante, leuke  en inspirerende activiteiten organiseert bij u in de buurt om te laten zien dat toegankelijkheid gewoon kan. Maar we willen u ook vragen om zoveel mogelijk uw tips, ervaringen en informatie te delen. Met ons en met anderen. Zoals we al noemden kan dat door de activiteiten die u organiseert op onze website te plaatsen. Maar ook door ons per mail artikelen en interessante informatie, krantenberichten enzovoort door te geven, zodat wij die op de website kunnen plaatsen. Of door eens een blog te schrijven over uw ervaringen met toegankelijkheid. Ook met vragen over het thema Toegankelijke verenigingen kunt u natuurlijk bij ons terecht. U kunt mailen naar: info@weekvandetoegankelijkheid.nl . Bellen kan ook: (030) 720 00 00

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024