Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Hoe toegankelijk zijn onze verenigingen? Zijn mensen met een beperking welkom en kunnen zij meedoen? Als lid, als vrijwilliger, als bezoeker?  Op dinsdag 7 oktober 2014 was er in Den Haag een netwerkbijeenkomst over de toegankelijkheid van verenigingen.  We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

Nederland is een echt verenigingsland. Sport, toneel, muziek, de buurt… op vele vlakken verenigen mensen zich om samen op te trekken. Helaas is het voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend om lid te zijn van een vereniging. Gewoon omdat verenigingen niet altijd toegankelijk voor hen zijn. Het gaat bij toegankelijkheid niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en de bejegening en omgang met elkaar.

Win-winsituatie

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid is er dit jaar specifiek aandacht voor de toegankelijkheid van verenigingen. Een belangrijk thema. Natuurlijk willen ook mensen met een beperking kunnen meedoen aan het verenigingsleven.  En toegankelijkheid kan verenigingen veel opleveren: meer leden, vrijwilligers en bezoekers, meer omzet, meer diversiteit, een gevarieerder aanbod.

Regionale etwerkbijeenkomst in Den Haag

Bestuurders van verenigingen, mensen met een beperking, beleidsmakers,  belangenbehartigers en andere belangstellenden zijn uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst op

dinsdag 7 oktober 2014 van 18:30 uur tot 21:30 uur in De Haagse Lobby, Spui 78 Den Haag

.

De inloop is tot 19:00 uur, er worden broodjes geserveerd. Vanaf 21:00 uur is er een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

Programma

Het eerst gedeelte van de avond is gevuld met inspirerende voordrachten van sprekers van Voorall, de gemeente Den Haag en Sportservice Zuid-Holland en een vraaggesprek met een verenigingslid over  persoonlijke ervaringen. Tijdens het tweede gedeelte gaan de deelnemers actief aan de slag. We bespreken manieren om de toegankelijkheid binnen verenigingen op de kaart te zetten en we verzinnen concrete acties.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is kosteloos.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 oktober via het digitale aanmeldformulier.  
Kunt u zich niet digitaal aanmelden, bel dan naar (030) 720 00 00.
U ontvangt van ons een week voor de bijeenkomst een bevestiging met daarbij de route naar De Haagse Lobby.

Hebt u een vraag? Op onze website: www.weekvandetoegankelijkheid.nl vindt u de meeste antwoorden. Staat de gewenste informatie er niet tussen, bel (030) 720 00 00 of mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl. Wij helpen u graag verder.

Over de Week van de Toegankelijkheid

Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. In 2014 was dat van 6 tot en met 11 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Elk jaar wordt een ander thema belicht, dit jaar draait het om het verenigingsleven.

Initiatiefnemers en lokale samenwerkingspartners

Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties Ieder(in), de Oogvereniging en de NVVS.
Voorall en de gemeente Den Haag zijn de samenwerkingspartners voor de netwerkbijeenkomst in Den Haag.

 

 

 

 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024