Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Er zijn alweer vier netwerkbijeenkomsten van Welkom bij de club! achter de rug. De Week van de Toegankelijkheid was dit voorjaar in de gemeenten Peel en Maas, Oosterhout, Amsterdam en Almere. 

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid (5 tot en met 10 oktober) vragen mensen met een beperking en belangenbehartigers aandacht voor toegankelijkheid van verenigingen. In de aanloop zijn er regiobijeenkomsten door het hele land. De deelnemers kunnen daarna zelf een activiteit organiseren voor de Week van de Toegankelijkheid.

Oosterhout: alles is mogelijk

Hoe verbeter je de toegankelijkheid van verenigingen? ‘Alles is mogelijk maar er is wel enthousiasme en doorzettingsvermogen voor nodig’, sprak Esther van den Bor van het Platform Gehandicapten Weert. Ze was op 21 mei bij de netwerkbijeenkomst in Den Hout (gemeente Oosterhout). Vorig jaar wist ze voor de Week van de Toegankelijkheid verschillende sportverenigingen te mobiliseren. Alle verenigingen hebben de projecten daarna voortgezet. Haar tip: ‘Het zijn intensieve trajecten, waar je controle op moet houden. Je moet zorgen dat er een follow up is, anders verwatert het en ben je terug bij af.’

Peel en Maas: beide kanten inschikken

Wat wij als normaal beschouwen, gaat voor veel mensen te snel of is te complex. Daarmee raken we de aansluiting kwijt. Dat betoogde wethouder Raf Jansen, wethouder van Peel en Maas op 4 juni. Hij pleitte ervoor het ‘normale’ zo in te richten dat iedereen kan meedoen. ‘Dat vraagt om inschikken van beide kanten en de wil om je best ervoor te doen, dat moeten we leren.’ Er was ook een film over Jan van Rijswijck, die zelf niet kon komen. Van Rijswijck heeft een dwarslaesie en zenuwpijnen in zijn benen. In de film vertelt hij hoe hij zijn leven vormgeeft en hoe hij omgaat met de beperkingen die hij tegenkomt. Met een aangepaste rolstoel kan hij als deelnemer volwaardig meedoen aan de golfsport.

Amsterdam: toegankelijkheid zichtbaar maken

Raadslid Femke Roosma vertelde wat de gemeentepolitiek doet voor een toegankelijker verenigingsleven. Zo is er onder andere een samenwerking met het Mulier Instituut voor het inzichtelijk maken van toegankelijke sportaccommodaties en sportverenigingen. Meinou Steenders van Cliëntenbelang Amsterdam sprak over de Amsterdamse Pluim, een prijs die goede initiatieven zichtbaar maakt. Er was ook een filmpje te zien over de winnaar van 2014: Rugbyteam De Terminators. Ervaringsdeskundige Martine des Tombe stelde slot een gewetensvraag: ‘Het ligt voor de hand dat je een bestaand lid in je vereniging die gehandicapt raakt ondersteunt. Maar wat als een nieuw lid met een handicap zich meldt, wat zou je dan doen?’

Almere: gewoon in gesprek gaan

In Almere was Wendy van der Meer op 16 juni te gast. Ze heeft een visuele beperking en rijdt paard bij een gewone manege. ‘Ik heb de manege opgebeld en overlegd wat ik wilde. Het is belangrijk om gewoon met elkaar in gesprek te gaan.’ Van der Meer krijgt tijdens het rijden instructies van de mederuiters en instructrice, ook tijdens het springen en de buitenritten. ‘Iedereen vindt het normaal.’ Ook bij de Handboogschutterij Almere kijkt niemand op van mensen met een beperking. ‘We hebben de baan zo ingericht dat iedereen zelfstandig kan sporten’, vertelde Pier Elzinga, bondscoach aangepast sporten bij de Nederlandse Handboogbond. Tijdens deze bijeenkomst overhandigde Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere de ´Drempel´ aan wethouder René Peeters, een prijs voor de toegankelijkheid van Denksportcentrum Annapark.

Nog twee bijeenkomsten

De Week van de Toegankelijkheid organiseert dit jaar nog twee netwerkbijeenkomsten: op dinsdagavond 30 juni in Deventer en na de zomer in Noord-Nederland. De datum en locatie van deze laatste bijeenkomst zijn nu nog niet bekend.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024