Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

We willen een samenleving waarin iedereen naar vermogen participeert. Maar dan moet iedereen ook mee kúnnen doen. Daarom organiseert wijzijnzet op 9 oktober in de Week van de Toegankelijkheid een werkconferentie over de mogelijkheden om samen werk te maken van toegankelijkheid.

Onze uitdaging reikt verder dan het voorkomen en weghalen van fysieke drempels voor mensen met een beperking. Het gaat er ook om hoe we hen bejegenen, of voorzieningen wel bereikbaar zijn en of er geen financiële drempels zijn die deelname in de weg staan. Het is tijd voor een brede heroriëntatie op het thema.

Brede maatschappelijke participatie

Ga tijdens de werkconferentie aan de slag onder begeleiding van vakexperts en neem een inspirerend boek mee naar huis en een hoofd vol motiverende ideeën en contacten. U krijgt u een clinic ‘omdenken’ aangeboden van de bedenkers van Ja-maar®. Daarna gaan we aan slag met inspirerende voorbeelden om vernieuwende en sector overschrijdende inzichten en oplossingen rond integrale toegankelijkheid op te doen. Zo prikkelt Bart Kokx, directeur Signway en Senself, op creatieve wijze alle zintuigen om aan te geven hoe verenigingen en andere maatschappelijke organisaties voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. 

Meer informatie

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024