Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Koninklijke Visio overhandigt op 6 oktober in sportstad Heerenveen samen met Sportfryslan haar nieuwe brochure 'Zicht op Toegankelijkheid' aan Jelle Zoentedal, wethouder van welzijn, zorg, sport en accommodatiebeleid in Heerenveen.

Toegankelijkheid

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid vraagt ook Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, aandacht voor toegankelijke verenigingen. Sport Fryslan speelt een belangrijke stimulerende rol in sporten mogelijk maken voor mensen met een beperking. Specifieke  toegankelijkheidsaspecten die van belang zijn voor slechtziende en blinde mensen om zich zelfstandig te kunnen redden binnen sportfaciliteiten staan belicht in de nieuwe folder 'Zicht op toegankelijkheid' van Visio Zicht op Toegankelijkheid.

Het leven met een visuele beperking en het participeren in de samenleving vraagt om aanpassingsvermogen en creativiteit. Bij het ontwerp, bouw of inrichting van een (openbare) ruimte is het van belang om rekening te houden met het gebruik door mensen met een visuele beperking. 'Visio Zicht op Toegankelijkheid'  kan hierover adviseren bij nieuwbouw-inrichting en verbouwingsprojecten.
Door rekening te houden met gebruiksaspecten die voor mensen met een visuele beperking van belang zijn, neemt de gebruiksvriendelijkheid van gebouwen en ruimtes voor alle gebruikers toe. Aspecten als kleur, contrast en verlichting spelen hierin een grote rol.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024