Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Ook dit jaar staat Onbeperkt070-prijs in Den Haag weer open voor ideeën en initiatieven. Voorall, belangenorganisatie voor mensen met een beperking, roept iedereen op om de beste ideeën en initiatieven in te zenden voor een toegankelijk en gastvrij Den Haag.  Dit jaar heeft de Onbeperkt070-prijs het thema “Onbeperkt gastvrij”.  

Openbare toiletten voor iedereen toegankelijk? Een gebarentaalcursus voor horecamedewerkers? Meer bankjes om uit te rusten in een winkelgebied? Het zijn enkele voorbeelden. Help Den Haag gastvrijer te maken voor mensen met een beperking met goede ideeën en mooie initiatieven. Dien ze in via onbeperkt070@voorall.nl

Vorig jaar waren er maar liefst 63 inzendingen die in 2018 hebben meegedongen naar de prijs.  De prijs van € 7.500 ging naar de Haagse Hogeschool Sportcampus voor de Mobilitheek, uitleen van mobiliteitshulpmiddelen om laagdrempelig te ervaren of en hoe een hulpmiddel kan stimuleren tot meer bewegen en sporten.

De aanmoedigingsprijs van €2.500 werd gewonnen door mantelzorgster Mevrouw Bakker-Kemp, met haar wens een rolstoelriskja te kunnen huren. Een fiets waar een rolstoel voorop kan worden vastgezet. In samenwerking met Biesieklette, Medipoint en Vrienden van Voorall is deze fiets begin zomer 2018 geplaatst bij Biesieklette Scheveningen en is gelijk regelmatig verhuurd.

Heeft u wederom een goed voorbeeld of idee dat de toegankelijkheid en gastvrijheid van de stad Den Haag verder verbetert, meld u dan aan via het e-mailadres onbeperkt070@voorall.nl. Uiteraard kunt u ook hetzelfde voorbeeld of idee insturen als vorig jaar. Nomineren is mogelijk tot 20 mei 2019.

Het wordt op prijs gesteld als u de oproep verspreid via uw netwerk, sociale media en/of achterban.

Meer informatie vindt u op www.onbeperkt070.nl.

 

 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024