Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Dit jaar worden er zes regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd over het thema toegankelijke verenigingen. Deze vinden alle voor de zomer plaats. Dat is ruim voor de Week van de Toegankelijkheid, zodat er voldoende tijd is voor de geïnspireerde deelnemers om zelf een activiteit voor de Week te organiseren.  Verenigingen, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en belangenbehartigers zijn van harte welkom op deze netwerkbijeenkomsten.

De regionale netwerkbijeenkomsten zijn dit jaar in Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Oosterhout, Peel en Maas. Ze vinden alle vóór de zomer plaats. De eerste is in Oosterhout op 21 mei. De uitnodiging vindt u onderaan dit bericht. Peel en Maas volgt op 4 juni, Amsterdam is op 8 juni aan de beurt (uitnodigingen voor beide bijeenkomsten worden begin mei verstuurd). Van de overige drie bijeenkomsten is de datum nog niet vastgesteld, zodra dit bekend is, melden we dit op de website. Ter informatie: alle bijeenkomsten vinden in de avonduren plaats, in toegankelijke locaties.

Inspireren, informeren en verbinden

Tijdens de netwerkbijeenkomsten bespreken we met elkaar hoe met toegankelijkheid een win-win situatie kan worden gecreëerd : voor de verenigingen en voor mensen met een beperking. De Week van de Toegankelijkheid zorgt tijdens de netwerkbijeenkomsten voor inspirerende voorbeelden. De deelnemers en sprekers gaan met elkaar in gesprek over de kansen die er zijn om verenigingen nog uitnodigender te maken voor mensen met beperkingen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer:
Hoe kunnen mensen met een beperking aandacht vragen voor de drempels die zij ervaren? 
Wat kan een vereniging doen om toegankelijker te worden voor mensen met een beperking?
Hoe kan een gemeente deelname aan het verenigingsleven bevorderen? 

Uitnodiging voor de netwerkbijeenkomsten

Voor elke netwerkbijeenkomst komt er een aparte uitnodiging. De uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst voor de regio West-Brabant en Zeeland op donderdag 21 mei in de gemeente Oosterhout staat onderaan het bericht. U kunt zich vanaf vandaag al wel hier voor alle netwerkbijenkomsten!

Plaatsen en data

Nog niet alle data zijn definitief vastgesteld. Wel is van alle bekend waar ze plaatsvinden: 
•    Amsterdam (8 juni)
•    Almere
•    Apeldoorn 
•    Groningen
•    Oosterhout (21 mei)
•    Peel en Maas (4 juni)

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024